"> Атомно-емисионна спектроскопия | IGIC BAS

Атомно-емисионна спектроскопия

Апаратура:

Атомноемисионен спектрометър с индуктивно свързана плазма

Описание:

Анализ чрез Атомноемисионен спектрометър с индуктивно свързана плазма на метални йони в разтвор

Цени без ДДС:

  • от 1 до 5 елемента  – 15.00 лв/елемент
  • от 6 до 10 елемента  –  7.00 лв/елемент  
  • от 11 до 20 елемента – от 6.00 до 5.50 лв/елемент
  • анализ над 20 елемента- по договаряне
  • анализ на спешни поръчки – по договаряне
  • изготвяне на методики и научна интерпретация – по договаряне

 Контакти:

Ас. Антонина Ковачева

ел. поща: antonina1975@abv.bg
тел: 359 2 979 2535