"> Високотемпературна програмируема пещ | IGIC BAS

Високотемпературна програмируема пещ

Лице за контакт:

Гл. ас. д-р Любомир Александров
ел. поща: lubomir@svr.igic.bas.bg
тел. +359 2 979 3588,
+359 2 979 3901

доц. д-р Диана Рабаджиева
ел. поща: didiarab@svr.igic.bas.bg
тел. +359 2 979 3554,
+359 2 979 3901

LAC, VP 02/17 Czech Republic

Обслужвани тематични области: Материалознание (Термично третиране на материали до 1600оС, Контролиран режим на термичното третиране – повишаване на температурата със зададена скорост, време за задържане при зададена температура)

Модел: ВП 04/17 тип (сериен номер 869108)

Година на производство: 2010