"> ЕПР анализ | IGIC BAS

ЕПР анализ

Апаратура:

Електронен парамагнитен резонансен спектрометър

Описание:

Анализ чрез Електронен парамагнитен резонансен спектрометър при различни условия

Цени без ДДС:

 • Пълен температурен интервал ( 70 – 450 К)
  X-обхват, 9.4GHz – 150 лв.
  Q-обхват, 35 GHz – 180лв.
 • Стайна температура (300 К )
  X-обхват, 9.4GHz – 25 лв.
  Q-обхват, 35 GHz – 30лв.
 • Температура на течен азот и стайна температура
  X-обхват, 9.4GHz – 40 лв.
  Q-обхват, 35 GHz – 50 лв.
 • Количествен ЕПР
  X-обхват, 9.4GHz – 46 лв.
  Q-обхват, 35 GHz – 55 лв.

Контакти:

Проф. д-р Радостина Стоянова

ел. поща: radstoy@svr.igic.bas.bg
тел.  02 979 39 15