"> информация за проектни сътрудничества | IGIC BAS

информация за проектни сътрудничества

Бюлетин Проектно коопериране

Това е бюлетин на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network за търсене на партньори за проектно и технологично коопериране.
Предоставянето на адресите е безплатно, както и помощта при установяване на контакт.

В случай, че някоя от обявите Ви заинтересува, свържете се

Единен център за иновации – тел. 02 971 47 23, bonka.shalamanova@cc.bas.bg или pandeff@jic.bas.bg.

 

Бюлетин за проектно сътрудничество на европейската мрежа за иновации Enterprise Europe Network

Бюлетин Проектно коопериране

Това е бюлетин на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network за търсене на партньори за проектно и технологично коопериране.
Предоставянето на адресите е безплатно, както и помощта при установяване на контакт.

В случай, че някоя от обявите Ви заинтересува, свържете се

Единен център за иновации – тел. 02 971 47 23, bonka.shalamanova@cc.bas.bg или pandeff@jic.bas.bg.

 Бюлетин за проектно сътрудничество на европейската мрежа за иновации Enterprise Europe Network

В случай, че някоя от обявите Ви заинтересува, свържете се Единен център за иновации – тел. 02 971 47 23, bonka.shalamanova@cc.bas.bg или pandeff@jic.bas.bg.