"> информация за проектни сътрудничества | IGIC BAS

информация за проектни сътрудничества

Бюлетин Проектно коопериране

Това е бюлетин на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network за търсене на партньори за проектно и технологично коопериране.
Предоставянето на адресите е безплатно, както и помощта при установяване на контакт.

В случай, че някоя от обявите Ви заинтересува,
свържете се с Единен център за иновации – БАН
тел. 02 971 47 23, office@jic.bas.bg

Предстои стартиране на Българо-швейцарска програма за научни изследвания и обмен на учени

 

1)   Многостранна изследователска програма

2) Програма за мобилност, позволяваща на български учени да посетят швейцарска изследователска институция („SCIEX”)

Целта на тази мярка за подкрепа е да се повиши ефективността на българските университети и научни институции чрез развитие на научния потенциал на перспективни млади учени. Предвижданият финансов ангажимент на Швейцария по тази мярка е в размер на около 2 млн. швейцарски франка.

3) Швейцарска подкрепа за насърчаване на млади таланти („PROMYS”) Целта на тази мярка е млади учени от ЕС-13, които са учили или работили в Швейцария, да получат подкрепа да продължат кариерата си в една от страните от ЕС-13.  Предвижданият ангажимент на Швейцария и по тази мярка е в размер на около 2  млн. швейцарски франка.

Националното съфинансиране по компонент 2 и компонент 3 отново е в размер на 15%, или 352 941 швейцарски франка, за всеки от двата компонента. Тези средства също следва да бъдат предвидени в бюджета на МОН. Приблизителният размер на бюджета за един проект по „PROMYS“ е 625 000 швейцарски франка за период от 5 години.

Очакванията са през втората половина на 2023 г. да бъдат обявени процедурите за набиране на проектни предложения, като по всяка вероятност първите проекти в изпълнение ще са през 2024 година.

Основната цел на предстоящия конкурс ще бъде да се повиши конкурентоспособността на участващите изследователи и да се интегрират те по-добре в международни изследователски мрежи. Ще се насърчават високите научни постижения (т.нар. „excellent science“). Предвижда се конкурсът да се обяви
едновременно във всички участващи страни. Всички проекти ще бъдат с продължителност между 36 и 48 месеца и трябва да приключат до 31 август 2029 г.
Те ще се разработват от швейцарски партньор и най-малко двама партньори от две страни от ЕС-13. Ще бъдат обхванати специфични проблеми във всички научни области с акцент към социалните и хуманитарните науки.

Програмни оператори по трите гореописани мерки съгласно Рамковото споразумение са Швейцарската национална научна фондация и дирекция „Наука“ в МОН.