"> информация за проектни сътрудничества | IGIC BAS

информация за проектни сътрудничества

ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

ЗА ПЕРИОДА 2021-2028

Във връзка с началота на новия програмен период по програмата ЕРАЗЪМ+ предстои да бъдат подписани нови договори или подновени съществуващите такива. За повече информация може да видите приложеното приложение.

Формуляр нови договори Еразъм

Текущи конкурси на ФНИ по програми ERA-NET и програми за двустранно сътрудничество

Фонд „Научни изследвания“ напомня на български екипи, желаещи да участватс проектни предложенияпо програми ERA-NET и програми за двустранно сътрудничество, че наближава крайния срок за  подаване на проекти по следните текущи конкурси:

1.   Програма ICT-AGRI-FOOD https://ictagrifood.eu/node/44596)

–  Със срок за подаване на проектни предложения 26 май 2021 г.
-Тема „Кръгово земеделие в смесени системи за отглеждане на земеделска продукция и животновъдство, с акцент върху намаляване на парниковите газове“ (Circularity in mixed crop and livestock farming systems, with emphasis on greenhouse gas mitigation)
– Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за конкурса е в размер на 600 000 лева, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 200 000 лева (за срок на изпълнение от 36 месеца). /Протокол № 41 на ИС от 20.11.2020 год./

2.    Програма M-ERA https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2021)

– Със срок за подаване на проектни предложения 15 юни 2021 г.
– Тематични области:

·  Моделиране в материалознанието – инженеринг, обработка, свойства и издръжливост (Modelling for materials engineering, processing, properties and durability)
·  Иновативни повърхности, покрития и интерфейси (Innovative surfaces, coatings and interfaces)
·  Високо производителни композити (High performance composites)
·  Функционални материали (Functional materials)
·  Нови стратегии за съвременни технологии, базирани на материали, с приложение в медицината (New strategies for advanced material-based technologies in health applications)
·  Материали за тримерно принтиране (Materials for additive manufacturing)

– Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за конкурса е в размер на 600 000 лева, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 200 000 лева (за срок на изпълнение от 36 месеца). /Протокол № 49 от 26.03.2021 г./

3.   Програма CONCERT-Japan (https://concert-japan.eu/spip.php?article85)

– Със срок за подаване на проектни предложения 9 юли 2021 г.

·  Тема „Устойчива водородна технология като достъпна и чиста енергия “Sustainable Hydrogen Technology as Affordable and Clean Energy)
·  Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за конкурса е в размер на 600 000 лева, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 200 000 лева (за срок на изпълнение от 36 месеца). /Протокол № 49 от 26.03.2021 г./

Информация, насоки и документация за българските участници:
Национални изисквания и условия за допустимост

Освен вече посочените документи към националните изисквания, участниците трябва да представят проект на бюджет и работна програма за пълния срок на изпълнение на проекта и писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската организация в съответния консорциум.

Контакти за допълнителна информация по програмите ЕРА-Нет:

Милена Александрова,
Фонд „Научни изследвания“,
тел: +359 884 171 363
Email: aleksandrova@mon.bg

4.   „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2021 г. – България – Франция по програма Рила“ https://www.fni.bg/?q=node/1296)
·  Със срок за подаване на проектни предложения 28.06.2021 г.
·  Научни области: ще бъдат финансирани проекти във всички научни области, включително хуманитарните и социалните науки.
·  Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за конкурса е в размер на 140 000 лв., от които 70 000 лв. от бюджета за 2021 г., с максимална сума за един проект до 12 000 лева (за срок на изпълнение от 24 месеца). /Протокол № 51 на ИС от 23.04.2021 г./
Информация, насоки и документация за българските участници:https://www.fni.bg/?q=node/1296

Конкурсът от френска страна е обявен на адрес: https://www.campusfrance.org/fr/rila

Контакти за допълнителна информация:

Любомира Христова,
Фонд „Научни изследвания“,
тел: +359 884 222 393
Email: l.gyneva@mon.bg

БЮЛЕТИН ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА
за иновации Enterprise Europe Network.

Валидността на предложенията е една година.

БЮЛЕТИН ПРОЕКТНО КООПЕРИРАНЕ бр. 32/17.12.2020 г.

TECHNOLOGY TRANSFER E-BULLETIN -№ 12 18.01.2021

TECHNOLOGY TRANSFER E-BULLETIN -№ 11 18.01.2021

предложенията в бюлетина са 2 вида:

– Technology offer (референтният номер започва с ТО, напр. TOES20201113002) , насочени са преди всичко към бизнеса;

-Technology request  – търсене от страна на бизнеса или изследователски организации  на технологични разработки и съвместна работа по такива (референтният номер започва с ТR,  напр. TRDE20201117001).

За всякаква информация във връзка с обявите в бюлетина, както и желание от Ваша страна за публикуване на оферта, можете да се свържете с :

Единен център за иновации – тел. 02 971 47 23,
bonka.shalamanova@cc.bas.bg или pandeff@jic.bas.bg.

Joint Innovation Centre of BAS

Enterprise Europe Network – Bulgaria
Tel.: 00359 2 971 47 23
Email: office@jic.bas.bg
Website: www.jic-bas.eu [1]

Бюлетин за проектно сътрудничество на европейската мрежа за иновации Enterprise Europe Network

В случай, че някоя от обявите Ви заинтересува, свържете се Единен център за иновации – тел. 02 971 47 23, bonka.shalamanova@cc.bas.bgили pandeff@jic.bas.bg.

Бюлетин за проектно сътрудничество на европейската мрежа за иновации Enterprise Europe Network

Бюлетин за проектно сътрудничество на европейската мрежа за иновации Enterprise Europe Network

В случай, че някоя от обявите Ви заинтересува, свържете се Единен център за иновации – тел. 02 971 47 23, bonka.shalamanova@cc.bas.bg или pandeff@jic.bas.bg.