"> Инфрачервена спектроскопия | IGIC BAS

Инфрачервена спектроскопия

Апаратура:

Инфрачервен спектрометър Thermo Nicolet iS5 FTIR

Описание:

Регистриране на ИЧ спектри.

Цени без ДДС:

  • ИЧ спектър на прахообразно вещество – в таблетка от КBr – 18.00 лв.
  • ИЧ спектър на прахообразно вещество – с готова таблетка oт KBr – 10 лв.
  • Определяне на повърхностна протонна киселинност на оксидни материали и зеолити посредством ИЧ спектри на СО, адсорбиран при ниски температури – 350.00 лв./ проба
  • Интерпретация на ИЧ резултати – По договаряне

Контакти:

Доц. д-р Кристина Чакърова

ел. поща: kristina@svr.igic.bas.bg
тел. 02 979 25 56
02 979 25 73