Механизъм на сорбция на СО2 и H2 в порести материали

 ДФНИ-КП-06 Н59/5

Базова организация:  Институт по обща и неорганична химия – Б А Н

Ръководител на научния колектив проф. д-р Михаил Михайлов

Участници:

акад. проф. дхн Константин Иванов Хаджииванов
доц. д-р Елена Здравкова Иванова
доц. д-р Кристина Костова Чакърова
доц. д-р Димитър Александров Панайотов
доц. д-р Станислава Методиева Андонова
доц. д-р Никола Людмилов Дренчев
Олег Вячеславович Лагунов
Виделина Радославова Здравкова

Партньорска организация: Софийския университет «Св. Кл. Охридски»

проф. д-р Християн Александров
ас. Кристина Боянова Симеонова
Стоян Павлов Граматиков