"> Лекции и семинари | IGIC BAS

Лекции и семинари

Представяне на проекта „Съвместна интеркалация на алкални алкалоземни йони в дву- и тримерни структури: експериментално и теоретично моделиране“ (AlterIons) от проф. д-р Р. Стоянова на форум „Успешни проекти към ФНИ“
Представяне на програма Е+ на Информационен форум –БАН(ЦУ) -чл. кор. проф. д-р К. Хаджииванов , проф. д-р Р. Стоянова, доц. д-р Д. Панайотов
Научете повече
Доц. д-р Диана Рабаджиева участва в Седмица на бенефициентите на ФНИ” 2019 г. с представяне на резултати по проект към ФНИ - 03.06.2019
Научете повече
Лекция на д-р Цветан Захариев от ИОНХ-БАН на тема „Фантастична светлина (Луминесценцията)“ в Цикъл научнопопулярни лекции "Наука на борда"
Научете повече
Проф. д-р Радостина Стоянова участва в „Глобална закуска за жени в химията“ с лекция на тема „Алкални или алкалоземни йони за съхранение на енергия?"12.02.2019
Научете повече
Лекция на проф. дхн Христо Баларев По случай Международна година на Периодичната таблица на химичните елементи и 150 години БАН
Публична лекция на д-р Цветан Захариев от ИОНХ-БАН на тема „67-та среща на Нобеловите лауреати в Линдау: Впечатления и акценти“ организирано от Съюз на химиците в България и Дружество на учителите по химия и РУО-София. 11.05.2018