"> Механохимичен синтез | IGIC BAS

Механохимичен синтез

Апаратура:

Топкови мелници, Fritsch Pulverisette – 2 броя

Описание:

Механохимичен синтез, аморфизиране на твърди материали, хомогенизиране и смилане във високоенергетични мелници

Цени без ДДС:

смилане във въздух за 1 час – 30 лв.

за всеки следващ час смилане – 25 лв

смилане в среда различна от въздух (ако не е наличен съответния газ, се заплаща и доставката му, бутилка и наем) – 38 лв.

Контакти:

доц. д-р Ели Григорова

ел. поща: egeorg@svr.igic.bas.bg
тел. +359 2 979 2563