"> Награди и отличия | IGIC BAS

Награди и отличия

Катерина Тумбалова е един от наградените лауреати на фондация „Еврика” за учебната 2023/2024 година

Снимка: Фондация Еврика
Научете повече

Проф. Христо Баларев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – огърлие

Научете повече

Чл. кор. проф. дхн Константин Хаджииванов с награда „Jiangnan Distinguished Professorship“ от университета Тонг Жи в Шанхай, Китай - 2019г.

Научете повече

Лидия Иванова с награда за най-успешен проект по "Програма за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН -2017 г." Научно направление "Биоразнообразие, биоресурси "

Асистент София Славова спечели второ място в Конкурс по комуникация на науката в света "Лаборатория за слава FameLab". 12.05.2019

Научете повечеНаучете повече

Нина Стоянова-Нанкова с най-добра статия на Научна конференция с международно участие "Нови индустрии, дигитална икономика, общество - проекции на бъдещето - II" в Направлението "Биотехнологии и хранителни технологии" 01.11-02.11.2019 г.

Проф. д-р Радостина Стоянова с Награда за утвърден учен в областта на природните и инженерните науки - "Питагор", 2018 г.

Научете повече