"> прахова рентгенова дифрактометрия | IGIC BAS

прахова рентгенова дифрактометрия

Апаратура:

Прахов рентгенов дифрактометър- XRD

Описание:

Заснемане на дифрактограма и софтуерна обработка,
Определяне на кристална структура на фази в поликристални материали

Цени без ДДС:

Заснемане на дифрактограма – 40 лв.

Фазова идентификация (до две фази) – 20 лв.

Фазова идентификация ( над две фази- за всяка допълнително) – 10 лв.

Количествен фазов анализ – 240 лв.

Определяне размера на кристалити и микронапрежения – 100 лв.

Определяне на параметрите на елементарната клетка – 200 лв

Определяне на средна дебелина на поликристално покритие -100 лв.

Прецизна индексация на фаза – 200 лв.

Софтуерна обработка на цифрови прахови дифрактограми – По договаряне

Определяне на кристална структура на фази в поликристални материали -по договаряне

Контакти:

Проф. д-р Даниела Ковачева,

ел. поща: didka@svr.igic.bas.bg
тел. 02979 2587