"> Проекти | IGIC BAS

Проекти

ЕБР

Катодни материали с високо съдържание на никел LiNixCoyMnxO2 (x≥85 at.%) за усъвършенствани литиево-йонни батерии: синтез на недотирани и катионно-легирани материали, структурни, повърхностни и електрохимични изследвания

Програма:                            Международно сътрудничество в
рамките на междуакадемични договори
и споразумения (ЕБР)

Ръководител:                        проф. д-р Даниела Ковачева

Анотация:

Продължителност:               2020 – 2022

ИОНХ                                    Водещ

Партньор:                             Университет Бар-Илан в Рамат Ган, Израел

Моно- и поли-компонентни каталитични системи за пречистване на води и въздух онечистени с моделни замърсители

Програма:                          Международно сътрудничество в рамките
на междуакадемични договори и
споразумения (ЕБР)

Ръководител:                     гл.ас. д-р Даниела Стоянова

Анотация:

Продължителност:            2020 – 2022

ИОНХ                                 Водещ

Партньор:                          Институт по химия, технология и
металургия, Център по Катализ и химично                                               инженерство Сръбската академия на
науките и изкуствата

Структурно характеризиране и изследване на електричните и каталитични свойства на новосинтезирани неорганични и органично-неорганични комплексни перовскити

Програма:                          Международно сътрудничество в рамките
на междуакадемични договори и
споразумения (ЕБР)

Ръководител:                     проф. д-р Даниела Ковачева

Продължителност:            2017 – 2020

ИОНХ                                 Водещ

Партньор:                          Университет „Св.св. Кирил и Методий“ –
Скопие.

Синтез, структурни и електрохимични изследвания на заместени богати на Ni слоести материали за катоди в Li-ion батерии

Програма:                             Международно сътрудничество в
рамките на междуакадемични договори и
споразумения (ЕБР)

Ръководител:                       проф. д-р Даниела Ковачева

Продължителност:              2017 – 2019

ИОНХ                                   Водещ

Партньор:                            Университет „Бар Илан“, Рамат Ган,
Израел

Хетерогенно каталитична и фотокаталитична деструкция на органични и фармацевтични замърсители в природата посредстом многокомпонентни системи

Програма:                             Международно сътрудничество в
рамките на междуакадемични договори и
споразумения (ЕБР)

Ръководител:                       гл. ас. д-р Даниела Стоянова

Анотация:

Продължителност:              2017 – 2019

ИОНХ                                   Водещ

Партньор:                            Институт по химия, технология и
металургия – Сръбската академия на
науките и изкуствата