"> Процедури по ЗРАСРБ | IGIC BAS

Процедури по ЗРАСРБ

2023
 • конкурс за доцент – научна специалност „Химия на твърдото тяло“
  (ДВ 89/24.10.2023) – кандидат Мария Калъпсъзова
 • конкурс за главен асистент – научна специалност „Теоретична химия“
  (ДВ 95/14.11.2023) – кандидат Нина Стоянова-Нанкова
 • конкурс за доцент – научна специалност „Химична кинетика и катализ”
  (ДВ 46/26.05.2023) – кандидат Ралица Велинова
 • конкурс за професор – научна специалност „Аналитична химия”
  (ДВ 46/26.05.2023) – кандидат Албена Дечева-Чакърова
 • конкурс за доцент – научна специалност „“Неорганична химия“”
  (ДВ 46/26.05.2023) – кандидат Мария Ганчева
 • конкурс за професор – научна специалност „Химия на твърдото тяло“
  (ДВ 46/26.05.2023) – кандидат Ивалина Аврамова
 • конкурс за доцент – научна специалност „Химия на твърдото тяло“
  (ДВ 46/26.05.2023) – кандидат Александър Цанев
 • конкурс за главен асистент – научна специалност „Аналитична химия“
  (ДВ 28/28.03.2023) – кандидат Лидия Иванова
 • конкурс за главен асистент – научна специалност „Химия на твърдото тяло“
  (ДВ 28/28.03.2023) – кандидат Цветомила Лазарова
2022
 • конкурс за професор – научна специалност „Химична кинетика и катализ”
  (ДВ 34/03.05.2022) – кандидат Иванка Спасова
 • конкурс за главен асистент – научна специалност „Химия на твърдото тяло“
  (ДВ 57/22.07.2022) – кандидат Николай Маринков
2021
 • конкурс за доцент – научна специалност „Химична кинетика и катализ”
  (ДВ 47/04.06.2021) – кандидат Даниела Стоянова
 • конкурс за професор – научна специалност „Hеорганична химия”
  (ДВ 47/04.06.2021) – кандидат Ивелина Георгиева
 •  конкурс за професор – научна специалност „Hеорганична химия”
 • (ДВ 47/04.06.2021) – кандидат Диана Рабаджиева
 • конкурс за доцент – научна специалност „Hеорганична химия”
  (ДВ 47/04.06.2021) – кандидат Маргарита Миланова
 • конкурс за главен асистент – научна специалност „Химия на твърдото тяло“
  (ДВ 47/04.06.2021) – кандидат Тина Дилова
 • конкурс за доцент – научна специалност „Hеорганична химия”
  (ДВ 98/17.11.2020) – кандидат Любомир Александров
2020
 • конкурс за главен асистент – научна специалност „Аналитична химия“
  (ДВ 98/17.11.2020) – кандидат Христина Цветкова
 • конкурс за главен асистент – научна специалност „Неорганична химия“
  (ДВ 70/07.08.2020) – кандидат Костадинка Сезанова
2019
 • конкурс за главен асистент – научна специалност „Теоретична химия“
  (ДВ 56/16.07.2019) – кандидат Цветан Захариев
 • конкурс за главен асистент – научна специалност „Неорганична химия“
  (ДВ 56/16.07.2019) – кандидат Таня Бояджиева
 • конкурс за главен асистент – научна специалност „Химия на твърдото тяло“
  (ДВ 56/16.07.2019) – кандидат Мария Шипочка
 • конкурс за главен асистент – научна специалност „Химия на твърдото тяло“
  (ДВ 56/16.07.2019) – кандидат Мария Калъпсъзова
 • конкурс за главен асистент – научна специалност „Химия на твърдото тяло“
  (ДВ 56/16.07.2019) – кандидат Александър Цанев
 • конкурс за професор – научна специалност  „Химична кинетика и катализ”
  (ДВ 36/03.05.2019) – кандидат Михаил Михайлов
 • конкурс за професор – научна специалност „Hеорганична химия”
  (ДВ 36/03.05.2019) – кандидат  Рени Йорданова
 • конкурс за професор – научна специалност „Hеорганична химия”
  (ДВ 36/03.05.2019) – кандидат Виолета Колева
 • конкурс за доцент – научна специалност „Hеорганична химия”
  (ДВ 36/03.05.2019) – кандидат Албена Бъчварова – Неделчева
 • конкурс за доцент – научна специалност „Hеорганична химия”
  (ДВ 36/03.05.2019) – кандидат Деляна Манасиева
 • конкурс за доцент – научна специалност „Химия на твърдото тяло”
  (ДВ 36/03.05.2019) – кандидат Геновева Атанасова
 • конкурс за доцент – научна специалност „Химия на твърдото тяло”
  (ДВ 36/03.05.2019) – кандидат Петър Цветков
 • конкурс за доцент – научна специалност  „Химична кинетика и катализ”
  (ДВ 36/03.05.2019) – кандидат Никола Дренчев
 • конкурс за доцент – научна специалност  „Химична кинетика и катализ”
  (ДВ 36/03.05.2019) – кандидат Станислава Андонова
2015
 • конкурс за  главен асистент  – научна специалност  „Химия на твърдото тяло”
  (ДВ 59/04.08.2015)
 • конкурс за  главен асистент  – научна специалност  „Химична кинетика и катализ”
  (ДВ 59/04.08.2015)
 • конкурс за  главен асистент  – научна специалност  „Химия на твърдото тяло”
  (ДВ 59/04.08.2015)
2013
 • конкурс за професор – научна специалност „Теоретична химия”
  (ДВ 53/18.06.2013) – кандидат Наташа Трендафилова
 • конкурс за професор – научна специалност „Химична кинетика и катализ”
  (ДВ 53/18.06.2013) – кандидат Антон Найденов
 • конкурс за доцент – научна специалност  „Химична кинетика и катализ”
  (ДВ 42/10.05.2013) – кандидат Димитър Панайотов
2012
 • конкурс за доцент – научна специалност „Химия на твърдото тяло”
  (ДВ 27/03.04.2012) – кандидат Ивалина Аврамова
 • конкурс за доцент – научна специалност  „Hеорганична химия”
  (ДВ 27/03.04.2012)  – кандидат Диана Рабаджиева
 • конкурс за доцент – научна специалност  „Химична кинетика и катализ”
  (ДВ 27/03.04.2012)  – кандидат Иванка Спасова
 • конкурс за професор – научна специалност  „Hеорганична химия”
  (ДВ 10/03.02.2012) – кандидат Екатерина Жечева
 • конкурс за професор – научна специалност „Химия на твърдото тяло”
  (ДВ 10/03.02.2012)  – кандидат Даниела Ковачева
 • конкурс за доцент – научна специалност  „Hеорганична химия”
  (ДВ 10/03.02.2012)  – кандидат Йовка Косева
 • конкурс за доцент – научна специалност  „Hеорганична химия”
  (ДВ 10/03.02.2012)  – кандидат Паунка Ковачка
2011
 • конкурс за професор – научна специалност  „Химия на твърдото тяло”
  (ДВ 89 /11.11.2011) – кандидат Радостина Стоянова
 • конкурс за професор – научна специалност „Химия на твърдото тяло”
  (ДВ 89/11.11.2011)  – кандидат Пламен Стефанов
 • конкурс за доцент – научна специалност  „Химична кинетика и катализ”
  (ДВ 89/11.11.2011)  – кандидат Кристина Чакърова
 • конкурс за доцент – научна специалност  „Hеорганична химия”
  (ДВ 89/11.11.2011)  – кандидат Ели Григорова