"> рентгенова фотоелектронна спектроскопия | IGIC BAS

рентгенова фотоелектронна спектроскопия

Апаратура:

Спектрометър за рентгенова фотоелектронна спектроскопия

Описание:

Анализ на повърхност на твърдотелна проба и интерпретация на получените спектри чрез спектрометър за рентгенова фотоелектронна спектроскопия

Цени без ДДС:

Анализ на една повърхност на твърдотелна проба – 150 лв.

Профил в дълбочина – 100 лв. на точка от профила

Интерпретация на получените спектри – по договаряне

Контакти:

доц. д-р Красимир Костов

ел. поща: klkostov@svr.igic.bas.bg
тел. 029792536