"> Спектрофотометрия | IGIC BAS

Спектрофотометрия

Апаратура:

Портативен преносим спектрофотометър

Описание:

Спектрофотометрично определяне микроконцентрации на Ca, NO2, NO 3, NH 4+, PO43-

Цени без ДДС:

  • от 1 до 5 елемента  – 10.00 лв/елемент
  • над 5 елемента- по договаряне
  • анализ над 5 еднотипни проби
  • анализ на спешни поръчки – по договаряне

 Контакти:

Доц. д-р Диана Рабаджиева

ел. поща: didiarab@svr.igic.bas.bg ;
                  d_rabadjieva@abv.bg, 
тел:           + 359 2 979 3554