"> | IGIC BAS

На 17.12.2020г. се проведе онлайн среща по  проект „Европейска мрежа върху материали за чисти технологии“, финансиран от МОН по Национална програма „Европейски научни мрежи“. Срещата е на тема:
А: Материали и тънки филми за защита на околната среда