договор № КП-06-ДВ-1

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПОВЪРХНОСТНИ СТРУКТУРИ ОТ ТИП ABN ПОСРЕДСТВОМ УСЪВЪРШЕНСТВАНО ИЗОТОПНО МАРКИРАНЕ

Водещ изследовател:

Акад. дхн Константин Хаджииванов

Опитни изследователи:

1.Проф. д.-р Михаил Михайлов
2. Доц. д-р Елена Иванова
3. Доц. д-р Никола Дренчев
4. Доц. д-р Митко Панайотов
5. Доц. д-р Кристина Чакърова
6. Проф. д-р Християн Александров
7. Проф. д-р Петко Петков
8. Доц. д-р Любомир Димитров

Пост-докторанти:

Д-р Вера Бутова

Млади учени:

Баян Карапенчев