договор № КП-06-ДВ-1

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПОВЪРХНОСТНИ СТРУКТУРИ ОТ ТИП ABN ПОСРЕДСТВОМ УСЪВЪРШЕНСТВАНО ИЗОТОПНО МАРКИРАНЕ

Водещ изследовател акад. проф. дхн Константин Хаджииванов
Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитие на европейската наука“ 2021 (ВИХРЕН-2021)
Продължителност 01.05.2022 г. -01.05.2027 г.
Базова организация Институт по обща и неорганична химия – Б А Н