"> Изгражда се нов Национален център по мехатроника и чисти технологии. Институтът по обща и неорганична химия – БАН е координатор на Центъра. – IGIC BAS

Изгражда се нов Национален център по мехатроника и чисти технологии. Институтът по обща и неорганична химия – БАН е координатор на Центъра.