"> ИОНХ отвори врати за ученици от средно училище “Васил Левски”, гр. Севлиево – IGIC BAS

ИОНХ отвори врати за ученици от средно училище “Васил Левски”, гр. Севлиево

ИОНХ отвори врати за ученици от средно училище “Васил Левски”, гр. Севлиево

1 Feb 2023

ИОНХ за пореден път отвори врати за ученици и през 2023 година. На 1. 02. тази година ученици между 7 и 12 клас от средно училище “Васил Левски”, гр. Севлиево посетиха нашият институт. На срещата бяха популяризирани дейности и мероприятия, провеждани в изпълнението на задачи по проект TwinTeam. На достъпен и популярен език учените от ИОНХ запознаха младите гости с утвърдени и нови методи/технологии използвани при изследователска работа. Презентации и експерименти се проведоха в следните лаборатории: Електронна спектроскопия на твърди повърхности, Материали и процеси за опазване на околната среда, Интерметалиди и интеркалационни материали, Солеви системи и природни ресурси, Кристалохимия на композитни материали, Високо температурни окидни материали и Теоретична и изчислителна химия.
По време на срещата учените от ИОНХ събудиха интереса на децата към химични и физични явления. Изключително интересни бяха:
•    експериментите за получаване на неорганични стъкла;
•    демонстрация за глобяване на двуелектроднa полуклетка;
•    замразяване на цветя с течен азот;
•    пробо подготовка и работа в сух ръкавичен бокс;
•    апаратура за измерване на електрически характеристики на тънки филми при облъчване със синя светлина и излагане на вредни газове;
•   лекция за 3 D катализатори за обезвреждане на парникови газове
•     демонстрация за светлината и цветовият спектър на веществата.

From Media