"> Международна научна конференция MeтМат ще се проведе в Сандански на 07-10 септември 2022 в рамките на проекта TwinTeam. – IGIC BAS

Международна научна конференция MeтМат ще се проведе в Сандански на 07-10 септември 2022 в рамките на проекта TwinTeam.