"> Наука за бизнеса с ИОНХ – IGIC BAS

Наука за бизнеса с ИОНХ

Наука за бизнеса с ИОНХ

27 Apr 2023

На 27. 04. 2023г. година учени от ИОНХ взеха участие в третото издание на форума „Наука за бизнес“. Представени бяха последните разработки в института и с това как науката може да бъде полезна на малки и средни предприятия в България.
Доц. д-р Л. Александров и гл. ас. д -р. Р. Велинова изнесоха презентации на теми:
„Как бизнеса среща науката в лицето на учените от Института по обща и неорганична химия“.
„Катализатори за обезвреждане на отпадни газове, съдържащи летливи органични съединения, разработени чрез използване на 3D принтиране“.
На щанда на ИОНХ бяха представени материали за практиката с екоенергийна, оптична, биомедицинска и технологична насоченост. Той бе посетен от Председателят на БАН акад. Ревалски. По време на дискусиите имахме възможността да запознаем по голяма част от аудиторията с успешните проекти, практики и иновации в ИОНХ.

From Media