"> Участие на ИОНХ в Европейска нощ на учените – IGIC BAS

Участие на ИОНХ в Европейска нощ на учените

Участие на ИОНХ в Европейска нощ на учените

30 Sep 2022

На 30.09. 2022 година, ИОНХ взе участие в Европейска нощ на учените, която се състоя в Античен културно комуникационен комплекс Сердика в гр. София. Акцентът на демонстрационния ни щанд беше поставен върху “Наука и практики, новости и приложения”. Успешно бяха представени част от тематиките на научните направления в ИОНХ пред широката публика: “зелени” технологии (подходи) за получаване на нови функционални материали- катализатори, батерии, композити, тънки филми и стъкла. Ученици, родители, студенти и млади изследователи имаха възможността да се запознаят с теоретичните и приложните аспекти в различните области на неорганичното материалознание, наноматериалите и опазването на околната среда. Голям интерес предизвикаха демонстрациите по получаване на изкуствена коприна.

Материалите на бъдещето няма да бъдат просто шифон, коприна или памук, те ще представляват електролуминисцентен материал, микропроцесори и светодиоди, изпредени с текстилни влакна, за да създадат интелигентни материали. Чрез прилагането на новите технологии, те придобиват нови функционални характеристики.

From Media