"> Геновева Атанасова – IGIC BAS

Адрес

ИОНХ–БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 11, ст. 501

Контакти

Call: + 359 2 979 2554

Email: genoveva@svr.igic.bas.bg

Геновева Атанасова

доцент д-р ръководител Лаборатория

Линкове към:

Научни интереси

Рентгенова фотоелектронна спектроскопия (XPS), повърхностен и интерфейсен анализ, наноматериали, сензори, катализатори.

Избрани публикации:

Стаж:

 1. 1996 г.

  магистър по Инженерна Физика,

  СУ „Св. Кл. Охридски” Физически факултет
 2. 2000 г.

  физик в лаборатория „Електронна спектроскопия на твърди повърхности“

  ИОНХ-БАН
 3. 2004 г.

  асистент в лаборатория „Електронна спектроскопия на твърди повърхности“

  ИОНХ-БАН
 4. 2014 г.

  доктор, Химия на твърдото тяло

  ИОНХ-БАН
 5. 2019 г.

  доцент, Химия на твърдото тяло, лаборатория „Електронна спектроскопия на твърди повърхности“

  ИОНХ-БАН