"> Диана Рабаджиева – IGIC BAS

Адрес

ИОНХ–БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 11, ст. 524

Контакти

Call: +359 2 979 39 25

Email: didiarab@svr.igic.bas.bg; d_rabadjieva@abv.bg

Диана Рабаджиева

професор д-р, ръководител Лаборатория

Линк към:

Научни интереси

 • Явления на разтворимост; Кристализационни процеси;Термодинамика
  на разтвори; Термодинамично моделиране на водно-солеви системи; Методи на йонна
  асоциация и йонно взаимодействие.
 • Химия на околната среда; Химия на морето; Екологична
  оценка на води и почви; Химични форми на съществуване на елементите в природни
  и моделни разтвори
 • Синтез
  на неорганични материали; Калциево-фосфатни биоматериали; Чисти химични
  неорганични технологии
 • Термичен анализ.

Избрани публикации:

 1. Rabadjieva D.,  Sezanova, K., Gergulova R., Titorenkova R., Tepavitcharova S.,
  Precipitation and Phase Transformation of Dicalcium Phosphate Dihydrate in Electrolyte Solutions of Simulated Body Fluids. Thermodynamic Modeling and Kinetic Studies“,
  Journal of Biomedical Materials Research Part A. (2020)
 2. Kovacheva, A., Vladov, I., Gabrashanska, M., Rabadjieva, D., Tepavitcharova, S., Nanev, V., Dassenakis, M., Karavoltsos, S.,
  Dynamics of trace metals in the system water – soil – plant – wild rats – tapeworms (Hymenolepis diminuta) in Maglizh area, Bulgaria”,
  Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 58 (2020) 126440.
 3. D. Rabadjieva, A. Kovacheva, S. Tepavitcharova, M. Dassenakis, S. Karavoltsos
  Trace metal pollution of waters and soils in Kardjali region, Bulgaria”,
  Environ. Monit Assess, 190, 383 (2018).
 4. Rabadjieva D., Tepavitcharova S., Sezanova K., Gergulova R.,
  Chemical Equilibria Modeling of Calcium Phosphate Precipitation and Transformation in Simulated Physiological Solutions”,
  J Solution Chem  45,1620–1633 (2016)
 5. Kovacheva, D. Rabadjieva, St. Tepavitcharova,
  Simulation of stable and metastable sea-type carbonate systems for optimization of MgCO3.3H2O precipitation from waste sea brine”,
  Desalination, 348, 66-73 (2014).

Стаж:

 1. 1986 г.

  инженер-химик

  ХТМУ-София
 2. 1986 г.

  лаборант

  Институт по химическа промишленост, гр. София
 3. 1990

  химик

  ХТМУ-София, катедра “Неорганична химия”;
 4. 1994 г.

  специалист-химик

  ИОНХ-БАН
 5. 1997 г.

  асистент

  ИОНХ-БАН
 6. 2003 г.

  доктор по Неорганична химия

  ИОНХ-БАН
 7. 2004 г.

  главен асистент

  ИОНХ-БАН
 8. 2012 г.

  доцент

  ИОНХ-БАН
 9. 2016 г.

  ръководител „Лаборатория солеви системи и природни ресурси“

  ИОНХ-БАН
 10. 2021 г.

  професор

  ИОНХ-БАН

Международно сътрудничество

 • Czech Republic
  Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Science, Charles University
 • Czech Republic
  Institute of Inorganic Chemistry of the ASCR
 • Greece
  Department of Chemistry, Laboratory of Environmental Chemistry, National and Kapodistrian University of Athens