"> Елена Иванова – IGIC BAS

Адрес

ИОНХ–БАН, ул. Акад. Георги Бончев бл. 11, стая 634

Контакти

Call: 02 979 35 98

Email: eivanova@svr.igic.bas.bg

Елена Иванова

зам. директор, доцент д-р

Линкове към:

Научни интереси

Адсорбция, катализ, химия на повърхности, вибрационна спектроскопия, порести материали.

Избрани публикации

 1. Mihaylov, M., Chakarova, K., Andonova, S., Drenchev, N., Ivanova, E., Pidko, E.A., Sabetghadam, A., Seoane, B., Gascon, J., Kapteijn, F., Hadjiivanov, K.
  Adsorption of CO2 on MIL-53(Al): FTIR evidence of the formation of dimeric CO2 species.
  Chem. Commun., 52, 2016, 1494-1497.
  ISI IF:6.567
 2. Mihaylov, M., Ivanova, E., Aleksandrov, H., Petkov, P., Vayssilov, G., Hadjiivanov, K..
  Formation of N3− during interaction of NO with reduced ceria.
  Chemical Communications, 51, 2015, 5668-5674.
  ISI IF:6.567
 3. Mihaylov, M., Ivanova, E., Aleksandrov, H., Petkov, P., Vayssilov, G., Hadjiivanov, K.
  FTIR and density functional study of NO interaction with reduced ceria: Identification of N3− and NO2− as new intermediates in NO conversion.
  Applied Catalysis B Environmental, 176-177 (2015) 107-119.
  ISI IF:8.51
 4. Mihaylov, M., Ivanova, E., Aleksandrov, H., Petkov, P., Vayssilov, G., Hadjiivanov, K..
  Formation of N3− during interaction of NO with reduced ceria.
  Chemical Communications, 51, 2015, 5668-5674.
  ISI IF:6.567
 5. Mihaylov, M., Ivanova, E., Aleksandrov, H., Petkov, P., Vayssilov, G., Hadjiivanov, K.
  FTIR and density functional study of NO interaction with reduced ceria: Identification of N3− and NO2− as new intermediates in NO conversion.
  Applied Catalysis B Environmental, 176-177 (2015) 107-119.
  ISI IF:8.51

Стаж

 1. 1999

  магистър, специалност: Химична екология

  Софийски университет “Св. Кл. Охридски”;
 2. 2003 г.

  доктор, специалност: Химична кинетика и катализ

  ИОНХ-БАН
 3. 2003 г.

  гл. ас. (научен сътрудник)

  ИОНХ-БАН
 4. 2008 г.

  доцент, специалност: Химична кинетика и катализ

  ИОНХ-БАН

Специализации в чужбина:

 1. Испания
  Институт по материалознание
  Севиля
 2. Франция
  лаборатория „Катализ и спектрохимия” - Университета в Каен
 3. Германия
  Лудвиг Максимилиан университет
  Мюнхен