"> Ели Григорова – IGIC BAS

Адрес

ИОНХ–БАН, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 11, ст. 506

Контакти

Call: 02 979 25 63

Email: egeorg@svr.igic.bas.bg

Ели Григорова

доцент д-р

Линкове:

Научни интереси

Съхранение на водород чрез обратимо хидриращи се метали и интерметалиди. Получаване и охарактеризиране на абсорбционно-десорбционните характеристики по отношение на водорода на метали и интерметалиди. Материали на базата на магнезий и интерметалиди за съхранение на водород получени чрез механоактивиране в среда от аргон или водород.

Избрани публикации:

 1. Grigorova, E., Khristov, M., Stoycheva, I., Tsyntsarski, B.,
  Effect of activated carbon from polyolefin wax on the hydrogensorption properties of magnesium”,
  International Journal of Hydrogen Energy 42 (2017) 26872-26876.
 2. Grigorova, E., Spassova, M., Spassov, T., Khristov, M.,
  Hydrogen sorption properties of 90 wt% MgH2-10 wt% MeSi2 (Me = Ti, Cr)”,
  Journal of Materials Science 49 (2014) 2647-2652.
 3. Grigorova, E., Spassova, M., Khristov, M., Tsyntsarski, B., Spassov, T.
  High-pressure DSC study on the hydriding and dehydriding of Mg/C nanocomposites”,
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 116 (2014) 265–272.

Стаж:

 1. 1999 г.

  магистър, специалност “Особено чисти вещества и материали на тяхната основа”

  СУ “Св. Климент Охридски”
 2. 2005 г.

  доктор, тема “Получаване и охарактеризиране на нови композиционни материали на базата на магнезий и Mg2Ni с оглед приложението им за съхранение на водород”

 3. 2007 г.

  гл. асистент, в Лаборатория Неорганични материали и монокристали, специалност Неорганична химия

  ИОНХ-БАН
 4. 2012 г.

  доцент в Лаборатория „Интерметалиди и интеркалационни материали“, специалност Неорганична химия

  ИОНХ-БАН

Специализации в чужбина:

 1. Франция
  Институт по химия на кондензираната материя Бордо, Университет Бордо I (ICMCB Université Bordeaux I)

Международно сътрудничество

 • Институт по химия на кондензираната материя Бордо, Университет Бордо I (ICMCB Université Bordeaux I), Франция