"> Иванка Спасова – IGIC BAS

Адрес

ИОНХ-БАН, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 11, стая 315

Контакти

Call: 02/9793566

Email: ispasova@svr.igic.bas.bg

Иванка Спасова

професор д-р

Линк към:

Научни интереси:

 • Дизайн на нови ефективни
  наноразмерни мезопорести и композитни материали.
 • Изследване на катализатори и адсорбенти за контрол на
  емисии съдържащи парникови газове, летливи органични вещества и азотни оксиди.
 • Адсорбционно-текстурни изследвания на порести материали

Избрани публикации:

 1. I. Spassova, M. Khristova, D. Panayotov, D. Mehandjiev, “Coprecipitated CuO-MnOx for Low-Temperature CO-NO and CO-NO-O2 Reactions”
  Journal of Catalysis, 185 (1) (1999) 43-57.
 2. I. Spassova, M Khristova, R. Nickolov, D. Mehandjiev,
  “Novel application of depleted fullerene soot (DFS) as support of catalysts for low-temperature reduction of NO with CO”
  Journal of Colloid Interface Science 320 (1) (2008) 186-193.
 3. I. Spassova, N. Velichkova, D. Nihtianova, M. Khristova,
  “Influence of Ce Addition on The Catalytic Behavior of Alumina Supported Cu-Co Catalysts in NO Reduction with CO”
  Journal of Colloid Interface Science 354 (2) (2011) 777-784.
 4. I. Spassova, N. Stoeva, R. Nickolov, G. Atanasova, M. Khristova,
  Impact of carbon on the surface and activity of silica-carbon supported copper catalysts for reduction of nitrogen oxides,
  Applied Surface Science 369 (2016) 120–129.
 5. N. Velikova, I. Spassova,
  Amine functionalized mesoporous hybrid materials: Influence of KCl and xylene on the textural characteristics and CO2 sorption“,
  Journal of  Sol-Gel Science and Technology 91 (2) (2019) 374-384

Стаж:

 1. 1989 г.

  магистър по химично инженерство, специалност „Технология на органичния синтез и горивата“

  ХТМУ
 2. 1999 г.

  доктор по Химична кинетика и катализ

 3. 1999 г.

  главен асистент, специалност Химична кинетика и катализ

  ИОНХ-БАН
 4. 2012 г.

  доцент по Химична кинетика и катализ

  ИОНХ-БАН