"> Ивелина Георгиева – IGIC BAS

Адрес

ИОНХ–БАН, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 11, стая 224

Контакти

Call: +359 2 979 25 92

Email: ivelina@svr.igic.bas.bg

Ивелина Георгиева

Научен секретар, професор д-р

Линк към:

Научни интереси

 • Молекулно моделиране на системи с оптични свойства. Квантовохимични изчисления (точни ab initio методи, методи на теорията на функционала на плътността) на молекулните характеристики и симулации на фотофизичните свойства на оптични системи: процеси на абсорбция, intersystem crossing, емисия и механизъм на пренос на енергия и заряд във възбудено състояние. Приложение на Judd-Ofelt подход за изчисляване на скорости на пренос на енергия и луминесцентен квантов добив на лантанидни системи. Обясняване, предсказване и оптимизиране на функционалността на нови оптични материали.
 • Разработване на съвременен теоретичен подход за охарактеризиране на структурни и спектроскопски свойства на метални системи в твърдо състояние.
 • Теоретично изследване на физични, химични и нековалентните катион-p (пи) взаимодействия на системи 1) органични хербициди с минерали в почвата и 2) в комплекси на метални катиони с големи полициклични ароматни въглеводороди (PAHs). Прилагане на нова генерация DFT функционали с дисперсна корекция Изследване на влиянието на микро- и цялостното хидратиране върху структурата и стабилността на комплексите.

Избрани публикации:

 1. S. Ahmad, I. Georgieva, M. Hanif, M. Monim-ul-Mehboob, S. Munir, A. Sohail, A.A. Isab,
  Periodic DFT modeling and vibrational analysis of silver(I) cyanide complexes of thioureas”,
  Journal of Molecular Modeling 25(4) 2019 art№ 90.
 2. I. Georgieva, N. Trendafilova, T. Zahariev, N. Danchova, S. Gutzov,
  Theoretical insight in highly luminescent properties of Eu(III) complex with phenanthroline”,
  Journal of Luminescence 202 (2018) 192-205.
 3. I. Georgieva, N. Trendafilova, N. Dodoff, D. Kovacheva,
  DFT study of the molecular and crystal structure and vibrational analysis of cisplatin”,
   Spectrochimica Acta – Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 176 (2017) 58-66.
 4. I. Georgieva, A. J. A. Aquino, F. Plasser, N. Trendafilova, A. Köhn and H. Lischka,
  Intramolecular Charge Transfer Excited State Processes in 4-(N,N-Dimethylamino) benzonitrile: The Role of Twisting and the π-π* State”,
  Journal of Physical Chemistry A, 119(24) (2015) 6232-6243.
 5. I. Georgieva, Tz. Mihaylov,  N. Trendafilova,
  Lanthanide and transition metal complexes of bioactive coumarins: Molecular modeling and spectroscopic studies,
  Journal of Inorganic Chemistry, 2014, 135, 100-112.
 6. I Georgieva, N. Trendafilova,A.J.A. Aquino, H. Lischka,
  Theoretical study of metal-ligand interaction in Sm(III), Eu(III) and Tb(III)) complexes of coumarin-3-carboxylic acid in the gas phase and solution.
  Inorganic Chemistry, 46, ACS, 2007, 10926-10936.

Стаж:

 1. 1989 г.

  магистър по Химия, специалност „Методика на обучението по химия“

  СУ „Св. Кл. Охридски”
 2. 2001 г.

  доктор по Неорганична химия

  ИОНХ-БАН
 3. 2001 г.

  асистент

  ИОНХ-БАН
 4. 2002 г.

  главен асистент

  ИОНХ-БАН
 5. 2009 г.

  доцент по Теоретична химия

  ИОНХ-БАН
 6. 2021 г.

  професор по Теоретична химия

  ИОНХ-БАН

Международно сътрудничество

 • Institute for Theoretical Chemistry, University of Vienna
 • Centre of Applied Science for Health, Institute of Technology Tallaght, Dublin
 • Institute of Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna
 • Institute of Soil Research, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna