"> Костадинка Сезанова – IGIC BAS

Адрес

Институт по обща и неорганична химия – БАН Ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 11, стая 601 1113 София

Контакти

Call: + 359 2 979 3554

Email: ksezanova@abv.bg

Костадинка Сезанова

гл. aсистент д-р

Линкове:

Научни интереси:

 • Синтез на нови материали. Калциеви ортофосфатни биоматериали
 • Реминерализация на зъбен емайл и дентин
 • Явлението разтворимост. Кристализационни и утаителни процеси
 • Термодинамично моделиране на водно-солеви системи

Избрани публикации:

 1. Rabadjieva D., Sezanova, K., Gergulova R., Titorenkova R., Tepavitcharova S.,
  Precipitation and Phase Transformation of Dicalcium Phosphate Dihydrate in Electrolyte Solutions of Simulated Body Fluids. Thermodynamic Modeling and Kinetic Studies“,
  Journal of Biomedical Materials Research Part A. (2020)
 2. Sezanova K., Kovacheva D., Rabadjieva, D. Gergulova R.
  Mg and Zn modified calcium phosphate fine powders examined by Rietvevd refinement“,
  Bulgarian Chemical Communications, 50 Special Issue F (2018) 99–106.
 3. Rabadjieva, D. Tepavitcharova, St. Sezanova, K.  Gergulova, R.
  Chemical equilibria modeling of calcium phosphate precipitation and transformation in simulated physiological solutions“,
  Journal of Solution Chemistry, 45 (2016) 1620
 4. Rabadjieva, D. Tepavitcharova, S. Gergulova, R. Sezanova, K. Titorenkova, R. Petrov, O. Dyulgerova, E.
  Mg- and Zn-modified calcium phosphates prepared by biomimetic precipitation and subsequent treatment at high temperature“,
  Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 22 (2011) 2187–2196.
 5. Rabadjieva, D. Tepavitcharova, S. Sezanova, K. Gergulova, R. Titorenkova, R. Petrov, O. Dyulgerova, E.
  Biomimetic Modifications of Calcium Orthophosphates.
  „On Biomimetic“, InTech, Rijeka, Croatia, 2011, ISBN:978-953-307-271-5, 27, 135-162

Стаж

 1. 1992 г.

  магистър по Химия, специалност „Неорганична и аналитична химия“

  СУ „Св. Климент Охридски”
 2. 1996 г.

  магистър по Химия, специалност „Учител по химия и химична технология“

  СУ „Св. Климент Охридски”
 3. 1997 г.

  специалист-химик, Лаборатория „Солеви системи и природни ресурси“

  ИОНХ-БАН
 4. 2017 г.

  асистент, Лаборатория „Солеви системи и природни ресурси“, специалност Химически науки (Неорганична химия)

  ИОНХ-БАН
 5. 2019 г.

  Научна и образователна степен „доктор”, (Неорганична химия)

  ИОНХ-БАН
 6. 2021 г.

  главен асистент

  ИОНХ-БАН