"> Петя Георгиева – IGIC BAS

Адрес

ИОНХ–БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 11, стая 311

Контакти

Call: 02/9793907

Email: peti@gbg.bg

Петя Георгиева

химик

Линк към:

Научни интереси:

В областта на катализата:  изследвания на хетерогенни каталитични процеси като: редукция на: NO, NO с CO, NO+CO+O2.

Избрани публикации:

 1. D. Stoyanova, P. Georgieva, N. Kasabova,
  “Pd-containing catalysts promoted by NiO designed for reduction of NO with CO at stoichiometric NO/CO ratio”,
  Reaction Kinetics Mechanisms and Catalysis 108 (2013) 391- 402.
 2. D.Stoyanova, P. Georgieva, I. Avramova, K. Aleksieva, D. Marinova, D. Mehandjiev,
  “Nitric Oxide (Nо) Decomposition On Catalysts, Containing Oxides Of Lanthanum And Cerium, Supported On  γ- Alumina”,
  Journal of rare earths 37 (2019) 151-159.

Стаж:

 1. 1999 г.

  магистър, инженер-химик по специалност “Технология на неорганичните вещества“

  ХТМУ, София
 2. 2007 г.

  химик в Лаборатория „Химични проблеми по опазване на околната среда“,

  ИОНХ-БАН

Международно сътрудничество

 1. Сърбия
  Institute of Chemistry, Technology and Metallurgy, Department of Catalysis and Chemical Engineering