"> Румяна Гергулова – IGIC BAS

Адрес

ИОНХ-БАН, ул. Акад. Георги Бончев бл. 11, стая 525

Контакти

Call: + 359 2 979 2535

Email: rumigg@yahoo.com

Румяна Гергулова

химик

Линк към:

Научни интереси:

Неорганичен синтез; Синтез на нови материали; Калциеви ортофосфатни биоматериали.
Неорганична химия; Явления на разтворимост; Кристализационни процеси;
Химия  на околната среда; Аналитични изследвания на природни води, почви и почвени екстракти; Термодинамично изчисляване химичните форми на елементите в природни водни разтвори

Избрани публикации:

 1. Rabadjieva D.,  Sezanova, K., Gergulova R., Titorenkova R., Tepavitcharova S.,
  Precipitation and Phase Transformation of Dicalcium Phosphate Dihydrate in Electrolyte Solutions of Simulated Body Fluids. Thermodynamic Modeling and Kinetic Studies“,
  Journal of Biomedical Materials Research Part A. (2020)
 2. Sezanova K., Kovacheva D., Rabadjieva, D. Gergulova R.
  “ Mg and Zn modified calcium phosphate fine powders examined by Rietvevd refinement“
  Bulgarian Chemical Communications, 50 Special Issue F (2018) 99–106.  
 3. Rabadjieva, D., Tepavitcharova, S., Sezanova, K., Gergulova, R.
  „Chemical equilibria modeling of calcium phosphate precipitation and transformation in simulated physiological solutions“,
  Journal of Solution Chemistry, 45 (2016) 1620.
 4. Rabadjieva, D., Tepavitcharova, S., Gergulova, R., Sezanova, K., Titorenkova, R. Petrov, O., Dyulgerova, E.
  Mg- and Zn-modified calcium phosphates prepared by biomimetic precipitation and subsequent treatment at high temperature”,
  Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 22 (2011) 2187–2196. 
 5. Rabadjieva, D., Tepavitcharova, S. ,Sezanova, K., Gergulova, R., Titorenkova, R.  Petrov, O. Dyulgerova, E.
  Biomimetic Modifications of Calcium Orthophosphates”.
  In „On Biomimetic“, InTech, Rijeka, Croatia, 2011, 27, 135-163
  ISBN:978-953-307-271-5

Стаж:

 1. 1996 г

  магистър по спец. химия и физика

  СУ Св. Климент Охридски
 2. 2001- 2003

  докторант по химия

  ИОНХ –БАН
 3. 2004 г.

  химик

  ИОНХ-БАН

Преподавателски стаж:

 1. 1999-2001
  учител по химия и физика
  IX ОУ „Пейо Крачолов Яворов“ и XI ОУ „Христо Ботев“ ,Благоевград

Международно сътрудничество

 • Czech Republic
  Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Science, Charles University
  Institute of Inorganic Chemistry of the ASCR