"> Лидия Иванова – IGIC BAS

Адрес

ИОНХ–БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 11, ст. 304

Контакти

Call: + 359 2 979 3570

Email: lidia@svr.igic.bas.bg; lidi1@abv.bg

Лидия Иванова

главен асистент, д-р

Линк към:

Научни интереси

 • Пламъкова атомноабсорбционна спектрометрия;
 • Атомноемисионна спектрометрия с източник на възбуждане индуктивно свързана плазма за анализ на разтвори и твърди проби;
 • Охарактеризиране на материали с различни аналитични техники;
 • Адсорбционни процеси и пречистване на замърсени води;

Избрани публикации:

 1. P. Vassileva, A. Detcheva, L. Ivanova, S. Evtimova,
  Biosorption of Cd2+ ions using Mentha spicata L. and Ruta graveolens L.”,
  Comptes Rendus de L’Academie Bulgare des Sciences, 70(4)  (2017)  497-504 .
 2. L. P. Ivanova, A. K. Detcheva, P. S. Vassileva,
  Characterization of two Bulgarian herbs for use as biosorbents for copper(II)”,
  Analytical Letters, 52(17) (2019) 2650-2662.
 3. A. Detcheva, J. Hassler, L. Ivanova, C. Hommel, T. Vogt,
  ETV-ICP-OES determination of essential, non-essential and toxic elements in seven Bulgarian herbs”,
  Comptes Rendus de L’Academie Bulgare des Sciences, 72(4) (2019) 464-471.
 4. L. P. Ivanova,  P. S. Vassileva, G. G. Gencheva, A. K. Detcheva ,
  Feasibility of two bulgarian medicinal plant materials for removal of Cu2+ ions from aqueous solutions”,
  Journal of Environmental Protection and Ecology, 21(1) (2020) 37-45.

Стаж:

 1. 2007 г.

  магистър по Химия, специалност „Неорганични химични технологии“

  ХТМУ-София
 2. 2012 г.

  химик, лаборатория Аналитична химия

  ИОНХ–БАН
 3. 2015 г.

  задочен докторант по специалност Аналитична химия на тема: “Аналитично охарактеризиране на природни материали и изследването им като биосорбенти за пречистване на води” с научни ръководители доц. д-р Албена Дечева и доц. д-р Паунка Василева.

  ИОНХ–БАН

Международно сътрудничество

 • Germany
  TU Bergakademie Freiberg, Freiberg,