"> Антонина Ковачева – IGIC BAS

Адрес

ИОНХ–БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 11, ст. 525

Контакти

Call: + 359 2 979 2535

Email: antonina1975@abv.bg

Антонина Ковачева

инж-хим.

Линкове:

Научни интереси

 • Химия на
  околната среда, Химия на морето, Еекологична оценка на води и почви, Термодинамично моделиране
  разпределението на химичните форми на преходни метали и на спонтанни утаителни
  процеси в природни води и във водни почвени екстракти с различна йонна сила и
  степен на замърсяване.
 • Химия на разтвори, Термодинамично моделиране на стабилни и
  метастабилни равновесия в многокомпонентни системи, Чисти химични неорганични
  технологии
 • Многоелементен
  анализ на метални йони в разтвор в широк концентрационен интервал чрез оптична емисионна
  спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-OES).

Избрани публикации:

 1. Kovacheva, A., Vladov, I., Gabrashanska, M., Rabadjieva, D., Tepavitcharova, S., Nanev, V., Dassenakis, M., Karavoltsos, S.,
  Dynamics of trace metals in the system water – soil – plant – wild rats – tapeworms (Hymenolepis diminuta) in Maglizh area, Bulgaria”,
  Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 58 (2020) 126440,
 2. Rabadjieva D., Kovacheva A., Tepavitcharova S., Gyuzelev G., Kornilev Y. V., Vasilev V.  ,
  Modeling of chemical species and precipitation process in waters of the protected site PODA, Burgas, Bulgaria, Journal of international scientific publications”,
  Ecology & Safety, 12, 96-108, 2018,
 3. Rabadjieva D., Kovacheva A., Tepavitcharova S., Dassenakis M., Karavoltsos S.,
  Trace metal pollution of waters and soils in Kardjali region, Bulgaria”,
  Environ. Monit Assess, 190, 383 (2018).
 4. Kovacheva A., Rabadjieva D., Tepavitcharova St.,
  Simulation of stable and metastable sea-type carbonate systems for optimization of MgCO3.3H2O precipitation from waste sea brine”,
  Desalination, 348, 66-73 (2014).
 5. Tepavitcharova, S., Rabadjieva, D., Todorov, T., Kovacheva, A., Dassenakis, M., Paraskevopoulou, V.
  Chemical speciation in fresh, saline and hyper-saline waters”,
  Pure and Applied Chemistry, 86 (7) (2014) 1097-1104.

Стаж:

 1. 1998 г.

  магистърска степен, специалност - Технология на водата, професионална квалификация – инженер –химик

  Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас
 2. 1998 г.

  специалист химик

  ИОНХ-БАН
 3. 2010 г.

  асистент

  ИОНХ-БАН