"> Електронна спектроскопия на твърди повърхности | IGIC BAS

Електронна спектроскопия на твърди повърхности

Научна тематика

Подбрани публикации

1) Stambolova, I., Stoyanova, D., Shipochka, M., Boshkov, N., Eliyas, A., Simeonova, S., Grozev, N., Boshkov, N.,

Surface morphological and chemical features of anticorrosion ZrO2–TiO2 coatings: Impact of zirconium precursor,

Coatings, 2021, 11(6), 703

2) T. Dilova, G. Atanasova, A.Og. Dikovska, N.N. Nedyalkov,
The effect of light irradiation on the gas-sensing properties of nanocomposites based on ZnO and Ag nanoparticles,
Applied Surface Science 505 (2020) 144625

3) M. Milanova, K.L. Kostov, R. Iordanova , L. Aleksandrov , A. Yordanova , T. Mineva,
Local structure, connectivity and physical properties of glasses in the B2O3– Bi2O3-La2O3-WO3 system,
Journal of Non-Crystalline Solids 516 (2019) pp.35-44,

4) S. Kozhukharov, Ch. Girginov, A. Tsanev and M. Petrova,
Elucidation of the Anodization and Silver Incorporation Impact on the Surface Properties of AA1050 Aluminum Alloy,
J. Electrochem. Soc., 166 (10) (2019) C231-C242,

5) Milenov, T., Dikovska, A., Avdeev, G., Avramova, I., Kirilov, K., Karashanova, D., Terziyska, P., Georgieva, B., Arnaudov, B., Kolev, S., Valcheva, E.,
Pulsed laser deposition of thin carbon films on SiO2/Si substrates,
Applied Surface Science, (2019) 480, pp. 323-329.

6) Stambolova, I., Dimitrov, O., Vassilev, S., Yordanov, S.,Blaskov, V.,.Boshkov, N., Shipochka, M.,

Preparation of newly developed CeO2/ZrO2 multilayers: Effect of the treatment temperature on the structure and corrosion performance of stainless steel,

Journal of Alloys and Compounds, 2019, 806, pp. 1357–1367

7) Shipochka M., Eliyas A., Stambolova I., Blaskov V., Vassilev S., Simeonova S., Balashev K.,
Synthesis of TiO2 on SnO2 bicomponent system and investigation of its structure and photocatalytic activity,
Materials Chemistry and Physics 220, 2018, pp. 249-259,

8) K. L. Kostov, F. O. Schumann, S. Polzin, D. Sander, and W. Widdra,
NiO growth on Ag(001): A layer-by-layer vibrational study,
Physical Review B 94 (2016) Art. Num. 075438,

Сътрудничества

 • Serbian Academy of Sciences and Arts

Служители

Геновева Атанасова

доцент д-р ръководител Лаборатория

Call: + 359 2 979 2554

Email: genoveva@svr.igic.bas.bg

  Ивалина Аврамова

  доцент д-р

  Call: + 359 2 979 2564

  Email: iva@svr.igic.bas.bg , ivalina.avramova@gmail.com

   Ирина Стамболова

   доцент д-р

   Call: +359 2 979 3726

   Email: stambolova@yahoo.com, irinast@svr.igic.bas.bg

    Александър Цанев

    гл.асистент д-р

    Call: + 359 2 979 2554

    Email: tsanew@abv.bg

     Мария Шипочка

     гл. асистент д-р

     Call: + 359 2 979 2554

     Email: shipochka@svr.igic.bas.bg, mglal@abv.bg

      Тина Дилова

      главен асистент, д-р

      Call: Тел: + 359 2 979 2554

      Email: tina@svr.igic.bas.bg

       Александра Баева

       физик

       Call: + 359 2 979 2554

       Email: baeva@svr.igic.bas.bg

        Александър Лозев

        физик

        Call: + 359 2 979 2559

        Email: alosev@svr.igic.bas.bg

         Пламен Стефанов

         професор д-р (Пенсионер)

         Call: 02/979 25 60; 02/979 25 42

         Email: stefanov@svr.igic.bas.bg

          Красимир Л. Костов

          доцент д-р (Пенсионер)

          Call: + 359 2 979 2536

          Email: klkostov@svr.igic.bas.bg, klkostov@gmail.com

           Проекти

           Изследване на възможностите за отлагане на дву- или повече слойни структури от типа графен- буферен слой- монокристална силициева подложка, № КП-06-Н58/2

           Програма: Фонд „Научни изследвания”, МОН
           Участник от ИОНХ: доц. д-р Ивалина Аврамова
           Период: 2021-2025 г.

           Наноразмерни магнитни частици, получени от оксидни стъкла, за приложения в биомедицината, № КП-06-Н48/4

           Програма: Фонд „Научни изследвания”, МОН
           Участник от ИОНХ: доц. д-р Ивалина Аврамова
           Период: 2020-2024 г.

           Нови екологосъобразни едно- и многослойни покрития за корозионна защита на конструкционни материали с широко приложение, КП-06-Н-37/16

           Програма: Фонд „Научни изследвания”, МОН
           Участник от ИОНХ: доц. д-р Ирина Стамболова и гл. ас. д-р Мария Шипочка
           Период: 2020-2022 г.

           Нови методи за получаване на графен и графенов оксид чрез модификация на аморфни и нано-дисперсни въглеродни фази, ДН18/9 от 11.12.2017 г.

           Програма: Фонд „Научни изследвания”, МОН
           Участник от ИОНХ: доц. д-р Ивалина Аврамова
           Период: 2017-2021 г.

           Изследване влиянието на открития космос, върху физико-химичните свойства на стъкло-въглеродни покрития, след продължителен престой на Международната Космическа Станция, КП-06-Н27/2

           Програма: Фонд „Научни изследвания”, МОН 2018 г.
           Участник от ИОНХ: гл. ас. д-р Александър Цанев
           Период: 2018 -