"> Анализатор за определяне на специфична повърхност пори | IGIC BAS

Анализатор за определяне на специфична повърхност пори

Лице за контакт:

доц. д-р Иванка Спасова

ел. поща: ispasova@svr.igic.bas.bg

тел. +359 2 979 25 36

NOVA 1200e, Quantachrome, USA
NOVA 1200e, Quantachrome, USA

NOVA 1200e, Quantachrome, USA

NOVA 1200e е инструмент, позволяващ бърз и възпроизводим анализ на специфична повърхност по метода на БЕТ и анализ на разпределението на порите. Той е с вграден мощен микропроцесор, използващ или класическия метод с He-празен обем, или патентована техника, която елиминира употребата на He.

NOVA 1200e е предназначен за рутинни анализи, използващи N2 и течен N2, и има допълнителна гъвкавост при използване на различни газове (напр. Ar, CO2 в среда от аргон и лед/вода) за по-специфични приложения в допълнение към стандартната работа с N2.

  • Обхват на стойности на специфична повърхност: 0,1 m2/g до липса на известна горна граница.
  • Обем на пори: граница, която може да бъде открита > 0,0001 cm3/g.
  • Размер на порите: 0,35 до> 400 nm
  • Възпроизводимост: < 2% (типично)
  • Адсорбенти: азот и много други газове
  • Чувствителност: <1x 10-7 mol адсорбиран/десорбиран газ.