"> апаратура за галванично циклиране | IGIC BAS

апаратура за галванично циклиране

Лице за контакт:

Доц. д-р Деляна Манасиева

emal: manasieva@svr.igic.bas.bg

тел. +359 2 979 39 04

Arbin Instrument System LBT-20084

Многоканална апаратура за галванично циклиране: тестване на електродни материали за презареждаеми йонни батерии с електрохимични клетки тип El-Cell и Swagelok.

  1. Предназначение

Многоканалната система за електрохимични изпитания се използва за тестване на литиево-йонни, натриево-йонни и хибридни батерии. Arbin LBT-20084 има 8 канала, които работят независимо един от друг, позволявайки  тестване на няколко „моделни батерии” едновременно. Всеки канал е с възможност за зареждане и/или разреждане. Моделните батерии могат да бъдат прикрепени към системата, като се използват измервателни проводници с различни накрайници (клеми тип крокодил, сонди и др.), в зависимост от дизайна на електрохимичните клетки.

  1. Възможности

Апаратурата дава възможност за циклиране на 8 електрохимични клетки едновременно. Всеки тест канал работи независимо от другите позволявайки пускането на различни тестове в галваностатичен или потенциостатичен режим. Тестването може да се извършва при висок, среден и нисък ток с порядък от 200 до 1 mA и волтаж ±5V.