"> Процедури по ЗРАСРБ | IGIC BAS

Процедури по ЗРАСРБ

2024
  • Антонина Ковачева (29 юли 2024 г.)
    докторант на самостоятелна подготовка в ИОНХ при БАН
  • Диана Кючукова (01 юли 2024г.)
    редовен докторант
2023
2022
2021
  • София Славова (01 юни 2021 г.)
    докторант на самостоятелна подготовка в ИОНХ при БАН
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

2013

2012
2011