"> Атестации | IGIC BAS

Атестации

Атестации

 • Резултати от атестация на служителите в ИОНХ 2020 – 2022 Изтегли
 • Резултати от атестация на служителите в ИОНХ 2017 – 2019 Изтегли
 • Резултати от атестация на служителите в ИОНХ 2014 – 2016 Изтегли
 • Резултати от атестация на служителите в ИОНХ 2010-2013  Изтегли

Документи Атестация 2020 – 2022

(18.10.2023)

 • Инструкции за провеждане на атестация на служителите в ИОНХ Изтегли
 • Атестационна карта на учените Изтегли
 • Атестационна карта на научно-технически персонал Изтегли
 • Атестационна карта на научно-помощен и административен персонал Изтегли
 • Бланка за участието на служители в проекти, договори и сервизна дейност Изтегли
 • Заповед от директор на ИОНХ – 2023  Изтегли
 • Заповед за назначаване на атестационната комисия Изтегли
 • Заповед за назначаване на апелационната комисия Изтегли

Документи Атестация 2017 – 2019

(21.12.2020)

 • Инструкции за провеждане на атестация на служителите в ИОНХ Изтегли
 • Атестационна карта на учените Изтегли
 • Атестационна карта на научно-технически персонал Изтегли
 • Атестационна карта на научно-помощен и административен персонал Изтегли
 • Бланка за участието на служители в проекти, договори и сервизна дейност Изтегли
 • Заповед от директор на ИОНХ – 2021  Изтегли
 • Заповед за назначаване на атестационната комисия Изтегли
 • Заповед за назначаване на апелационната комисия Изтегли

Документи Атестация 2014 – 2016

(27.04.2017)

 • Инструкции за провеждане на атестация на служителите в ИОНХ Изтегли
 • Атестационна карта на учените Изтегли
 • Атестационна карта на научно-технически персонал Изтегли
 • Атестационна карта на научно-помощен и административен персонал Изтегли
 • Бланка за участието на служители в проекти, договори и сервизна дейност Изтегли
 • Заповед от директор на ИОНХ – 2017  Изтегли