"> Атестации | IGIC BAS

Атестации

Атестации

 • Резултати от атестация на служителите в ИОНХ 2017 – 2019 Изтегли
 • Резултати от атестация – 2014 – 2016 Изтегли
 • Резултати от атестация-2010-2013  Изтегли

Атестация 2017 - 2019

Документи (21.12.2020)
 • Инструкции за провеждане на атестация на служителите в ИОНХ Изтегли
 • Атестационна карта на учените Изтегли
 • Атестационна карта на научно-технически персонал Изтегли
 • Атестационна карта на научно-помощен и административен персонал Изтегли
 • Бланка за участието на служители в проекти, договори и сервизна дейност Изтегли
 • Заповед от директор на ИОНХ – 2021  Изтегли
 • Заповед за назначаване на атестационната комисия Изтегли
 • Заповед за назначаване на апелационната комисия Изтегли

Атестация 2014 - 2016

Документи (27.04.2017)
 • Инструкции за провеждане на атестация на служителите в ИОНХ Изтегли
 • Атестационна карта на учените Изтегли
 • Атестационна карта на научно-технически персонал Изтегли
 • Атестационна карта на научно-помощен и административен персонал Изтегли
 • Бланка за участието на служители в проекти, договори и сервизна дейност Изтегли
 • Заповед от директор на ИОНХ – 2017  Изтегли