"> Атомноемисионен спектрометър с индуктивно свързана плазма | IGIC BAS

Атомноемисионен спектрометър с индуктивно свързана плазма

Лице за контакт:

Ас. Антонина Ковачева

ел. поща: antonina1975@abv.bg
тел: 359 2 979 2535

Prodigy 7, Teledyne Leeman Labs

Атомноемисионната спектрометрия с индуктивно свързана плазма е метод за едновременното определяне на голям брой елементи в широк концентрационен обхват проби, приведени в разтвор. Спектрометърът с индуктивно свързана плазма Prodigy 7 ICP -OES, Teledyne Leeman Labs (USA) e компактен оптично – емисионен спектрометър с индуктивно свързана плазма, работеща с 40 MHz радиочестотен генератор, с полихроматор тип Еch elle с висока резолюция и твърдотелен CMOS детектор. Методът е с динамичен обхват няколко порядъка (от ppm до %), но с множество спектрални пречения. Подходящ е за многоелементен анализ (включително карбидообразуващи елементи) на предварително разложени проби или разтвори.