"> Бланки | IGIC BAS

Бланки

 • Декларация максимален доход (2024 год) Изтегли
 • Базисна атестационна карта на докторант Изтегли
 • Анкета за оценка на докторска програма Изтегли
 • Бланка ИОНХ Изтегли
 • Декларация-двойно финансиране НП МУПд Изтегли
 • Декларация достоверност Изтегли
 • Декларация за обстоятелствата по чл.4 (2023 год)  Изтегли
 • Декларация защита на лични данни за конкурси (2023 год) Изтегли
 • Декларация за обстоятелствата по чл.53(1), т.4, и чл.60(1), т.3 Изтегли
 • Отчетна форма НП МУПд   Изтегли
 • Автобиография-ИОНХ    Изтегли