"> Докторантури | IGIC BAS

Докторантури

Регистър на  докторанти в ИОНХ от 2015 г.

Име    Докторска програма    Вид    От година    До година    Защита    Реализация  Анкетна
карта
Ковачева, Антонина Петрова неорганична химия На самоподготовка 2019 2022 ИОНХ
Стоянова-Нанкова, Нина Бойкова теоретична химия На самоподготовка 2019 2022 2023 ИОНХ
Славова, София Олеговна теоретична химия На самоподготовка 2019 2022 2021 ИОНХ
Лагунов, Олег Вячеславович неорганична химия На самоподготовка 2017 2020 ИОНХ
Кичукова, Диана Георгиева химия на твърдото тяло Редовна 2017 2020 ИОНХ
Ерменкова, Любомира Пламенова аналитична химия Задочна 2016 2019
Иванова, Лидия Петкова аналитична химия Задочна 2015 2020 2022 ИОНХ
Сезанова, Костадинка Андонова неорганична химия На самоподготовка 2015 2018 2019 ИОНХ
Станчовска, Силва Георгиева неорганична химия Задочна 2014 2019 2021 ИОНХ
Манойлова, Ася Константинова аналитична химия Задочна 2014 2018
Лазарова, Цветомила Иванова химия на твърдото тяло Задочна 2014 2017 2020 ИОНХ
Стоева, Наталия Петкова химична кинетика и катализ Редовна 2014 2016 2018
Шипочка, Мария Георгиева химия на твърдото тяло На самоподготовка 2014 2016 2017 ИОНХ
Бояджиева, Таня Йорданова неорганична химия Редовна 2013 2015 2017 ИОНХ
Калъпсъзова, Мария Лазарова химия на твърдото тяло Редовна 2013 2015 2017 ИОНХ
Камбуров, Стоян Николаев неорганична химия Редовна 2012 2015 2020 ИОНХ
Гегова-Джуркова, Радка Георгиева химия на твърдото тяло Редовна 2012 2015
Цветкова-Василева, Христина Цветкова аналитична химия На самоподготовка 2012 2015 2016 ИОНХ
Дилова, Тина Пламенова химия на твърдото  тяло Задочна 2009 2016 2020 ИОНХ
Иванов, Божидар Кирилов химична кинетика и катализ Задочна 2009 2013 2015 ИОНХ
Цветков, Петър Цветанов химия на твърдото тяло Задочна 2009 2012 2015 ИОНХ
Петров, Александър Лъчезаров аналитична химия Редовна 2005 2008 2015
Цанев, Александър Светославов химия на твърдото тяло Редовна 2005 2007 2017 ИОНХ