"> Лиофилизатор | IGIC BAS

Лиофилизатор

Лице за контакт:

Проф. д-р Виолета Колева
ел. поща: vkoleva@svr.igic.bas.bg
тел. +359 2 979 3566

Доц. д-р Диана Рабаджиева
ел. поща: didiarab@svr.igic.bas.bg
тел. +359 2 979 3554,
+359 2 979 3901

ALPHA CHRIST 1-2 LDplus

В ИОНХ – БАН има два лиофилизатора на фирмата производител  Martin Christ: Лиофилизатор Alfa-Crist 1-2 модел от 1996 г. (обновен през 2010 г.) .

Лиофилизаторът е апарат, в който се извършва дехидратация при ниско налягане. Лиофилизацията се основава на принципа на замразяване на продукта и понижаване на налягането, така че съдържимата замръзнала вода да сублимира директно от твърдо в газообразно състояние. Процесът на лиофилизация се състои от четири етапа: предварителна подготовка, замразяване, първично и вторично изсушаване.

Използва се за лиофилизиране предимно на течни водоразтворими проби. При едно зареждане могат да се изсушат максимално четири проби като единичното количество проба е около 50-70 мл.

Лиофилизаторът намира приложение в тематична област  матералознание за сушене под вакуум при температури до -56 оС.