"> Планетарни Топкови Мелници | IGIC BAS

Планетарни Топкови Мелници

Лице за контакт:

Доц. д-р Ели Григорова
ел. поща: egeorg@svr.igic.bas.bg
тел. +359 2 979 2563

Гл. ас. д-р Мария Ганчева
ел. поща: m.gancheva@svr.igic.bas.bg
тел. +359 2 979 3588

Доц. д-р Диана Рабаджиева
ел. поща: didiarab@svr.igic.bas.bg
тел. +359 2 979 3554
+359 2 979 3901

Fritsch – Pulversette № 7 Premium line

ИОНХ разполага с 3 броя специализирани планетарни топкови мелници: Fritsch Pulverisette 6 classical line (1996 г), Fritsch Pulverisette 7 premium line (2008) и Fritsch (2010).

Fritsch Pulverisette 6 classical line е с едно позиция на смилващ съд, докато Fritsch Pulverisette 7 premium line е с две позиции за смилащи съдове.

Тези високоенергетични мелници са предназначени за смилане, хомогенизиране, аморфизиране и директен механохимичен синтез на многофункционнални материали.

Тяхната максимална ротационна скорост е 700 rpm (Fritsch Pulverisette 6 classical line) и 1100 rpm (Fritsch Pulverisette 7 premium line). Имат възможност за автоматично контролиране на условията на смилане като: задаване на режими на смилане и на покой, смяна на посоката на въртене, смилане в суха среда, във вид на суспензия и под налягане (Fritsch Pulverisette 7 premium line). Възможно е смилане в различна газова среда и съдове за смилане от различен материал- неръждаема стомана, ахат и волфрамов карбид.