"> Събития | IGIC BAS

Събития

9 May 2024

Наши колеги сред първите 2% най-добри учени в света

Тази година в класацията на Станфордския университет на най-влиятелните учени в света са включени 73-ма българи. През миналата година те бяха 50. Всички изследователи са групирани в 22 области и 176 подобласти на науката. С гордост съобщаваме, че сред първите 2% от милиони други учени по света са следните наши колеги: Константин Хаджииванов (Физикохимия) Радостина Стоянова (Енергия), както и някои наши бивши колеги: Маргарита Кънчева (Физикохимия) Михаил Атанасов (Неорганична и ядрена химия) Христомир Христов (Инженерна химия) Елена Бекярова (Нанотехнологии) Мая Кискинова (Физическа химия) Павел Пешев (Материалозноние)
17 Nov 2021