Адсорбция и конверсия на азотни оксиди върху системи, съдържащи цериев диоксид

Базова организация:  Институт по обща и неорганична химия – Б А Н

Ръководител на научния колектив акад. проф. дхн Константин Хаджииванов

Участници:

проф. д-р  Михаил Михайлов
доц. д-р Елена Иванова
доц. д-р Кристина Чакърова
доц. д-р Станислава Андонова
доц. д-р  Никола Дренчев
Олег Лагунов

Партньорска организация:Софийския университет «Св. Кл. Охридски»

проф. д-р Християн Александров
проф. д-р Петко  Петков
гл. ас. д-р Мирослав Рангелов
д-р  Искра  Колева
Николай  Даскалов
Кристина  Симеонова