"> ас. Нина Стоянова от ИОНХ е един от носителите на наградата за най-млад учен „Иван Евстратиев Гешов“ за 2021 г. – IGIC BAS

ас. Нина Стоянова от ИОНХ е един от носителите на наградата за най-млад учен „Иван Евстратиев Гешов“ за 2021 г.

ас. Нина Стоянова от ИОНХ е един от носителите на наградата за най-млад учен „Иван Евстратиев Гешов“ за 2021 г.

23 May 2022

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че общото събрание на Българската академия на науките избра най-добрите си млади учени за 2021 година. Сред тях е нашата колежка ас. Нина Стоянова. Тя е един от носителите на наградата за най-млад учен „Иван Евстратиев Гешов“, за постижения в научно направление „Нанонауки, нови материали и технологии“

Пожелаваме и бъдещи творчески успехи и много щастие в личния живот! Науката наистина трябва да е слънце в душите на учените, което да грее с неугасващ пламък и да ни води напред!!

Наградите за млади учени „Професор Марин Дринов” и за най-млади учени „Иван Евстратиев Гешов” се присъждат за постижения в девет научни направления. Целта е да бъдат открити и стимулирани талантливите изследователи в БАН, да се подпомогне тяхното развитие, израстване и международни контакти. За постиженията си през изминалата година двете отличия получиха 24 млади учени.

Носителите на приза „Професор Марин Дринов” са с образователна и научна степен „доктор” и нямат навършени 35 години в годината на конкурса. Отличените с награда „Иван Евстратиев Гешов” най-млади учени са с образователната степен „магистър” и са на възраст до 30 години. Двете награди за млади учени са учредени от БАН през 1996 г.

Отличията бяха връчени тържествено на 23 май.