"> Интервю за списание „Полиграфия“ – IGIC BAS

Интервю за списание „Полиграфия“

Интервю за списание „Полиграфия“

30 Jul 2023

Гл. ас. д-р Ралица Велинова от Институт по обща и неорганична химия – БАН е първият гост в новата рубрика „Инициативи в полза на бизнеса“ на списание „Полиграфия“.

В интервюто д-р Велинова разказва за представения на тазгодишния форум „Наука за бизнес“ проект на тема „Катализатори за обезвреждане на отпадни газове, съдържащи летливи органични съединения, разработени чрез използване на 3D принтиране“.