"> ИОНХ е бенефициент по новата Национална програма „Европейски научни мрежи“ – IGIC BAS

ИОНХ е бенефициент по новата Национална програма „Европейски научни мрежи“

ИОНХ е бенефициент по новата Национална програма „Европейски научни мрежи“

2 Oct 2020

ИОНХ-БАН е бенефициент по новата Национална програма „Европейски научни мрежи“, разработена от Министерството на образованието. Целта на програмата е да подпомогне висши училища и научни организации в страната, чиито проектни предложения по мярката „Туининг“ на Рамковата програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ са оценени високо, но не са получили финансиране поради недостиг на средства.

Програмата ще се изпълнява в периода 2020-2022 г. и ще даде възможност на 13 български държавни висши училища и научни организации да получат финансиране на техните проектни предложения. Чрез национално финансиране се цели българските организации да запазят изградените партньорства, да изградят нови и да участват в съществуващи научни мрежи.