"> Посещение на ученици от ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“, София – IGIC BAS

Посещение на ученици от ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“, София

Посещение на ученици от ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“, София

5 Jul 2023

На 5-ти юли 2023 година, Институтът по обща и неорганична химия към Българската академия на науките отново беше домакин за любознателните ученици и учители. Група ентусиасти от Професионалната гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“, град София, под ръководството на госпожа Симона Иванова,  се запознаха с основните дейности, проекти и постижения на научно-изледователските направления и лаборатории.

Гостите имаха възможност да посетят групите: Материали и процеси за опазване на околната среда; Високотемпературни оксидни материали; Електронна спектроскопия на твърди повърхности; Кристалохимия на композитни материали, Солеви системи и природни ресурси; Теоретична и изчислителна химия; Интерметалиди и интеркалационни материали.

В рамките на посещението, бяха представени:

  • високотемпературни методи за получаване на неорганични стъкла;
  • катализаторни системи за обезвреждане на парникови газове, получени посредством методи на съутаяване и 3D-принтиране на матрица-носител;
  • фотолуминесцентни вещества и техните приложения в съвременните технологии;
  • високотехнологична апаратура, използвана за анализ на структурата и реактивоспособността на кристални и аморфни вещества, в обем и на повърхността;
  • високотехнологична апаратура използвана при синтез на нови неорганични материали.