"> Посещение на ученици от ЧОУ “Образователни технологии” – IGIC BAS

Посещение на ученици от ЧОУ “Образователни технологии”

Посещение на ученици от ЧОУ “Образователни технологии”

5 Jun 2024

На 05.06.2024 г., ученици от 6-ти клас на ЧОУ “Образователни технологии” гр. София посетиха Институт по обща и неорганична химия (ИОНХ) при БАН, за да се докоснат до научно-изследователската работа на учените в областта на неорганичното материалознание. Учениците разгледаха лабораториите в ИОНХ, изслушаха кратки лекции и наблюдаваха експерименти. Доц. д-р Диляна Манасиева им представи различни методи за получаване на материали за съхранение на енергия. Гл. ас. д-р Тина Дилова им показа лабораторни тестове и резултати на сензори от тънки филми. Гл. ас. д-р Костадинка Сезанова, запозна учениците с нови хибридни материали на основата на калциеви фосфати с повишена реминерализационна активност, разработени с цел превенция и намаляване на инвазивните техники при лечение на зъбен кариес. Хим. Антонина Ковачева им демонстрира определяне на pH средата на различни водни разтвори. Интерес предизвикаха лекциите на проф. д-р Даниела Ковачева и доц. д-р Геновева Атанасова. Учениците присъстваха на експерименти по синтез на неорганични стъкла и получаване на носители за катализатори, представени от доц. д-р Маргарита Миланова и техник-химик Катерина Тумбалова. Гл. ас. д-р Нина Стоянова-Нанкова открехна света на изчислителната химия и учениците наблюдаваха симулации на процеси за инхибиране на вирусни ензими на SARS-CoV2, както и на механизми на реакции с приложения в химията. Малките посетители бяха впечатлени от оборудването, и представените изследвания и разработки в ИОНХ.

From Media